View Albums

תמצית העסקת
 בני נוער​

​לקראת חופשת הקיץ, להלן תמצית הכללים לעניין העסקת בני נוער.

גיל העסקה

חל איסור העסקת נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 אך לא מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בעבודות קלות אשר אינן מזיקות לבריאותו ולהתפתחותו. במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה.

אישור רפואי

אישור רפואי מהווה תנאי הכרחי להעסקת בני נוער.

פנקס עבודה

בהתאם להודעה שפרסם משרד הכלכלה אין יותר צורך בהוצאת הפנקס עבודה  ובתנאי כי המעסיק מחזיק באישור הרפואי ות.ז של הנער או של הוריו.

חוק הודעה לעובד

חובה למסור לכל נער/ה תוך 7 ימים מיום תחילת העבודה, טופס, בנוסח הקבוע בתקנות בהם מובהרת תנאי העסקתם חובותיהם וזכויותיהם.

 שעות עבודה

אין להעסיק יותר מ- 8 שעות ביום, ולא יותר מ - 40 שעות שבועיות . צעירים בני 16 ומעלה עד 9 שעות ביום, ולא יותר מ- 40 שעות שבועיות. בימי שישי וערבי חג עד 7 שעות ביום. אסורה העסקת נוער בשעות נוספות ובמנוחה השבועית.

הפסקות – לכל נער שעובד לפחות 6 שעות, חובה לתת הפסקה של 45 דקות מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. בימי שישי וערבי חג ההפסקה לא תפחת מחצי שעה.

עבודת לילה – אין להעסיק נוער מתחת לגיל 16 לאחר השעה 20:00. מגיל 16 ומעלה בתקופות החופשות ניתן להעסיק עד השעה 24:00 ובתנאי שהמעסיק ידאג להסעתם הביתה.

רישום שעות העבודה – יש לבצע רישום שעות עבודה.

חופשה שנתית - בעד ארבע השנים הראשונות לעבודה, זכאי הנער ל- 18 ימי חופשה.

שכר המינימום לבני נוער לשנת 2016:

 

מיולי 2016

 

 

עד יולי 2016

 

 

 
19.52

18.82

 

 

עד גיל 16

 

 

20.92

20.16

 

 

17

 

 

 23.15

 

 

22.31

18

 

 

 
קנסות ועונשים - אין להטיל על בני הנוער קנסות או עונשים.

בדף הפייסבוק של המשרד "בן-עמי רואי חשבון" תוכלו למצוא עדכון בדבר שינויים בשכר עבודה אשר יחולו מיום 1/7/16.

נייד: 054-253-3680
דוא"ל: Shbenami@gmail.com
כתובתנו: עופרים 34, גדרה

 

שלח

שם

*

פרטיך התקבלו בהצלחה!

תוכן ההודעה

טלפון

*

אימייל

*

אנא השאירו פרטיכם וניצור עמכם קשר

 

בן-עמי רואי חשבון

054-2533680